Flower motifs in decoupage

Flowers fits everywhere.

Ideas by Jasminka Marinković, Branka Jakopović, Zdenka Krsnik-Katunarić and Jassi.