Anđeo na vratima
Vjenčić za vrata omotan pamučnom trakom i ukrašen snijeg kuglama.