Adventski vjenčić od pamučne trake
Pamučna traka Hoooked spagetti ima još jednu novu ulogu - adventski vjenčić!