Čestitka za Uskrs

Zanimljivu čestitku ukrasite pečatima

Materijal i pribor

 - čestitke u dvije boje
 - tinta za pečate
 - scrapbook papir šareni
 - pečati  (Paris Couture ili Cameo)
 - ukrasna trakica 50 cm
 - univerzalno ljepilo

 

 1 Na bijelom papiru nacrtajte jaje željene veličine, pa izrežite. Kako bi dobili simetriju, najlakše je papir presaviti na pola po okomici, pa nacrtati polovicu jajeta.

2 Ružičasti karton izrežite 2 mm uži nego što je čestitka. Potom na njega prenesite obris jajeta, pa izrežite skalpelom.
3 Ukrasni papir izrežite u trake široke 5-6 cm. Savijajte traku u harmoniku (kao na slici). Ukoliko je papir pretvrd, lagano ga namočite, bit će podatniji za savijanje.
4 Harmoniku zalijepite na čestitku (provjerite izrez jajeta!). Na rubove zalijepite dvije ukrasne trakice.

5 Tintom osjenčajte sve rubove, vanjske i unutarnje.
6 Pečatima otisnite leptiriće ili druge motive.
7 Zalijepite gornji dio čestitke na podlogu. Zavežite mašnicu. U unutrašnjosti ispišite poruku.

Izradila: V.S.