Uskrsni aranžman

Veselo društvo zečića među pisanicama neka se nađe i na vašem stolu. Pogledajte kako izraditi uskrsni aranžman.

Uskrs je sve bliže! Pripremite stolni aranžman od kojeg će Vaš stol oživjeti!

Što vam je sve potrebno:

Pištolj za vruće lijepljenje, škare, kist, kliješta za žicu i malo žice, 2 m jutene trake, drvene špahtlice, spužva za suho cvijeće, boja sa gliterima, mahovina, tratinčice, zečići na štapu i jaja od stiropora različitih veličina.

1 Na spužvu za suho cvijeće zalijepite neku podlogu - komad plastike ili kartona.

2 Pištoljem zalijepite jutenu traku oko spužve da prekrijete bočnu stranu.

3 Traku možete dodatno učvrstiti na spužvu malenim kukicama od žice.

4 Zalijepite ogradu od špahtlica na jutenu traku.

5 Obojite jaja bojom sa gliterima. Mi smo izabrali narančastu.

6 Boju smo nakon bojanja kistom potapkali spužvicom kako bi se ljepše rasporedila.

7 Upotrijebite pola štapića od zečeva te nabodite jaja u spužvu.

8 Pištoljem zalijepite mahovinu na spužvu tako da prekrijete svu površinu oko jaja.

9 Na kraju upiknite zečiće na jaja i spužvu te tratinčice za potpuni dojam vrtića.

Izradila S.M.