Cernit polimerna glina
Cernit je polimerna glina koja se stvrdnjava pečenjem u pećnici.